מדגם ZB מותקנים עם דיסקיות בלימה כפולות, הפועלות בעזרת קפיץ כאשר אין אספקת חשמל.
מגוון אפשרויות בקרה למעצורים בהתאם לדרישות, כל מנוע מגיע עם מעצור סטנדרטי.

ניתן לשנות למעצורים גדולים יותר או קטנים יותר, בהתאם למומנט הבלימה הרצוי.

בנוסף מומנט הבלימה יכול להשתנות בעזרת שוני בקומבינציה של הקפיצים.