מנועים צילינדריים מדגם Z לפתרונות אופטימליים עם שילוב של גירים.
חלוקה של 2, 4, 6, 8 פולים מסווגות בהתאם ל – I.E.C.
קבוצת המנועים כוללת קוטב משתנה עם גלגל תנופה מובנה לתנועה חלקה.

מנועים מדגם Z63 – Z130 – מיוצרים מיציקת אלומיניום.
מנועים מדגם Z132 – Z160 – מיוצרים מיציקת ברזל.