קיימת ב – 10 גדלים שונים, עם חיבור פלנג', רגיל ואוניברסלי.
מאופיינת בניצולת גבוהה ורמת רעש נמוכה.
ממסרות מדגם W10 – W40 – בית הממסרת מיוצר מיציקת אלומיניום.
ממסרות מדגם W50 – W100 – בית הממסרת מיוצר מיציקת ברזל .