ממסרת צירית (בקו ישר), קיימת ב – 9 גדלים שונים עם חיבור פלנג' או רגל.
יחס הפחתה בממסרת דו דרגתית הינו גבוה ביותר.
במידת הצורך ניתן לקבל ממסרת תלת שלבית ליחס גבוה יותר.
ממסרת מדגם D41 – D11 – בית הממסרת מיוצר מיציקת אלומיניום.
ממסרת מדגם D90 – D5 – בית הממסרת מיוצר מיציקת ברזל.