דגם בסיסי המתאים לכל שימוש ומשתלב במערכת KBK
   של DEMAG.
 כל החיבורים בכננת הם בשיטת PLUG-IN.
 הרכבת הכננת ע"ג עגלת נסיעה בצורה פשוטה ע"י פינים.
 תילוי בודד עד לעומס מקסימאלי של 1,000 ק"ג, תילוי כפול
   עד 2,000 ק"ג.

 ידית פיקוד אינטגראלית מתכווננת. 
 גישה נוחה לאחזקה וטיפולים בכננות.
 קבוצת עבודה FEM = 1Am – 2m
 מתח פקוד 24V
 שתי מהירויות כסטנדרט
 משתלב בעגלות נסיעה מדגם U11 ,E11 ,E22 ו – U22.
 מפסקי גבול להרמה והורדה כסטנדרט.
 גובה עצמי נמוך.


 

  

  טבלת בחירה לכננת שרשרת מסוג DC-com

 

 

 

 מידות כננת מדגם DC-com