כננת הרמה לשימוש בישומים מיוחדים לתנאי עבודה קשים.
 עם תוף פתוח לשימוש בתנאים מיוחדים, כגון: בתי יציקה.
 גובה הרמה גבוה.
 מהירויות הרמה גבוהות.
 לעבודה בתנאים קשים.

 קבוצות עבודה גבוהות.