כננת כבל המתקדמת בעולם, בעלת כשר הרמה של עד 100,000 ק"ג.
כננת הרמה קלאסית בעלת אפליקציות מיוחדות, מנוע רוטור קוני, מעצור קוני וגיר פלנטארי לאפליקציות מיוחדות,
המבטיחים אמינות גבוהה במיוחד.
ניתן לקבל במס' וריאציות:
קבועה, במבנה (גובה עצמי) רגיל, מבנה מקוצר, לעגורנים חד-קורתיים, דו-קורתית, עם יציאת כבל מיוחדת .
ממסרת פלנטרית תלת שלבית בתוך התוף – בעלת יעילות גבוהה, רעש נמוך.
מיסוב לכל החיים, מבנה קומפקטי ומשקל עצמי נמוך

 

נתונים טכנים :

 

כננת קבועה

כננת עם עגלה מדגם EU תליה תחתונה

כננת עם עגלה מדגם EK, מבנה מקוצר עם משקל נגדי

כננת עם עגלה מדגם EK מבנה מקוצר, ללא משקל נגדי לעומס עד 5 טון.

כננת עם עגלה מדגם EUD לתליה תחתונה לנסיעה ע"ג פרופיל ברדיוסים שונים

כננת עם עגלה מדגם EKD מבנה מקוצר לנסיעה ע"ג פרופיל ברדיוסים שונים

 כננת עם עגלה מדגם EZ לעגורן דו קורתי

כננת עם עגלה מדגם EZL לעגורן דו קורתי לחיסכון בגובה עצמי