בחירת כננת כבל מתאפיינת במספר גורמים, המשתנים בהתאם לפתרון ולתנאים הנדרשים:

1. כושר הרמה.

2. קבוצת עבודה.

3. מהירות הרמה.
4. גובה עצמי נמוך.
5. אפליקציות מיוחדות.
ועוד....

 

קיימות  3 סדרות כננות כבל המיוצרות ע"י חב' DEMAG:

  DR - סטנדרטי .
  DH - לאפליקציות מיוחדות ועומסים גדולים .
 

MPW - תוף פתוח לקבוצות עבודה גבוהות,  גובה הרמה גבוה,   מהירויות ועומסים גבוהים .